Våre tjenester

Vi ønsker å tilby et helhetlig sikkerhetsløsning for deg, din bedrift og dine arrangement. Våre vektere vil gjøre sitt beste for å innfri dine ønsker.
Kontakt oss i dag, så tar vi en prat!

Verdier

Kunnskap, sikkerhet, kundeservice. Dine verdier, vår forpliktelse

Mobilt vakthold

365 dager i mer enn 33 år har våre mobile-vekter vært i beredskap. Våre kunder kan forvente god ivaretagelse av personer og eiendom ved å benytte denne tjenesten for rutine vakthold ved næringseiendom eller alarm beredskap.

Vi kommer gjerne på befaring og foretar risikovurdering hos dere.

Stasjonærvakt

Vi leverer strategisk arbeid for bransjer som kjøpesenter, lokalsamfunn, bygg & anlegg, resepsjon m.m. En representant fra oss framviser et høyt servicenivå og synlighet for å ivareta kundens renomme, interesser, personell & eiendom.

Vi er spesialister på kjøpesenter, våre vektere er synlig i fellesarealer og butikker hvor vi gjerne bistår med service oppgaver. Dette gir fornøyde leietakere, positiv hverdag for deres ansatte og maksimal forebyggende effekt utad.

Områdekontroll

Vektere fra Vest Vaktservice er et kjent syn i sentrum flere plasser, område kontroll handler om å være i senter for mange separate butikker og offentlige bygg. Dette er en kostnadseffektiv modell som gir store og små tilgang til ekstra trygghet i hverdagen.

Ordensvakt

Våre Dør & Ordensvakter har, i tillegg til et høyt servicenivå, lokal erfaring, kunnskap og bestått Norsk Grunnutdanning for vektere.

Vi skal kunne handle raskt som ved brannalarm, førstehjelp, truende personer og andre krevende hendelser. Vi sørger for at dine gjester blir godt mottatt og ivaretatt.

Verdier

Kunnskap, sikkerhet, kundeservice. Dine verdier, vår forpliktelse

Scroll to Top